Sare-txikia Lekeitio (Atea-Larrotegi)

Kalefakzioa, ur beroa eta elektrizitatearen hornikuntza biomasa galdarak eta eguzki energiarekin.