Bildosolako presa txikia

Bildosolako presa txikian mikrozentral hidroelektrikoa jartzearen bideragarritasun azterketa. 

Egungo egoeraren analisia.

Instalazioaren alternatiben azterketa teknikoa.

Beharrezko kalkuluak eta hauen analisia.

Azterketa ekonomikoa eta proiektuaren bideragarritasuna.